СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ

Сургааль, цэцэрлэгийн гал тогоо, тогооч